Krzysztof Pietrzak

CISSP, CISA, SSCP, Security +, MCSE:S, MCSA:S, MCITP (EA, SA, EST), MCTS (ISA, SCOM, SQL, MDOP, OCS), MCT, CCNA, CCSA, CCSE itd.

Ta lista to dowód na głębokie uzależnienie Krzysztofa od zdobywania certyfikacji, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem! Na co dzień jako Infrastructure Architect zajmuje się projektowaniem Infrastruktury IT opartej na systemach Microsoft, rozwiązaniach sieciowych HP i CISCO. Nieobce sa mu również rozwiązania CheckPoint, Fortinet i SonicWall. Krzysztof rozwiązywanie problemów z infrastrukturą traktuje niczym dyscyplinę sportową. Uwielbia podejście „dlaczego to nie działa”, a jeszcze bardziej lubi podejście „jak to możliwe, że to działa”.

Ulubione obszary tematyczne warsztatów Krzysztofa:

Edge Security (Microsoft IAG/UAG/ISA/TMG, Fortinet, CheckPoint), Core Infrastructure (AD/SCOM), Unified Communications (Exchange/Lync), Kerberos Interoperability (OsX, Linux, Apache, Java, Smartcards), Anywhere Access – SSLVPNs, DirectAccess, Mobile Device Management.